Training Resultaatgericht Planvormen

Het maken van een onderhoudsplan is een essentieel onderdeel bij Resultaatgericht Samenwerken van schilder- en gevelonderhoud. Een goed en onderbouwd plan van aanpak met bijpassende prestatie-indicatoren en -eisen is een belangrijke basis voor de samenwerking.

Het analyseren van de inspectiemetingen van een nulmeting of een basisinspectie om te komen tot een plan van aanpak is één van de onderwerpen van de training.

Tijdens de training staat de ‘waarom vraag’ van een plan aanpak centraal. Waarom is het noodzakelijk om een project te gaan onderhouden? Op basis waarvan doe je onderhoud en in welke cyclus? Waarom wordt het herstel van houtrotschade verrekenbaar gesteld of juist niet? Waarom wordt een tweelaags verfsysteem gekozen? Welke invloed heeft de verfhechting op dit verfsysteem? Waarom wordt een bepaalde prestatie-indicator uitgesloten? Waarom is voegwerk en hydrofoberen noodzakelijk?

Inschrijven training De training Resultaatgericht planvormen geeft antwoord op deze en andere vragen in een ontspannen en humoristische sfeer.

Voor een investering van € 395,- ontvangt u een intensieve dag training vol bruikbare kennis die u direct in praktijk kunt gebruiken. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en frisdranken. Na de training ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Hemubo

“Leerzame training met een interessante koppeling naar praktische problemen.”
Lars Bleeker Projectleider, Hemubo

Meer ervaringen

Na deze training kunt u

> beter de relatie tussen gebreken en de onderhoudsmaatregelen zien.
> de relatie tussen prestatie-eisen en onderhoudsmaatregelen benoemen.
> de argumenten om de voorgestelde onderhoudsmaatregelen te motiveren.
> de risico’s aangeven voor de korte en langere termijn.

Bestemd voor

> Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
> Schilders- en onderhoudsbedrijven
> Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
> Zorg- en onderwijsinstellingen
> Producenten en leveranciers
> Adviesbureaus

Inschrijven training

BUREAU ONDERHOUD

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
0251 36 20 67
www.bureauonderhoud.nl
contact@bureauonderhoud.nl

Copyright – Bureau Onderhoud C.V.