Training Risicogericht Inspecteren

Tijdens de training Risicogericht Inspecteren wordt dieper ingegaan op de koppeling tussen de opname van gebreken conform de NEN 2767, de risico’s in een object en de onderhoudsactiviteiten die hierbij horen.

Vastgoedbeheer vraagt om een goed inzicht in risico’s die op korte en lange termijn in bouwdelen kunnen optreden en een meerjarenbegroting voor het overzicht van de onderhoudskosten. Risico’s op betonschade, houtrotschade of corrosieschade zijn jaren van te voren vast te stellen met een beperkt aantal metingen en een slim meetprogramma. Hierdoor kunnen kostbare ingrepen worden voorkomen. De veelgebruikte conditiemeting NEN2767 is  bedoeld als een visuele opname van de globale onderhoudsconditie en dus niet direct geschikt om vroegtijdig risico’s vast te stellen. De conditiescores dienen als een signaalfunctie en niet als basis voor het maken van onderhoudskeuzes.

Inschrijven training

Voor een investering van € 395,- ontvangt u een intensieve dag training vol bruikbare kennis die u direct in praktijk kunt gebruiken. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en frisdranken. Na de training ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en de vernieuwde digitale meetwijzers.

De conditiescore 3 wordt vaak als minimaal kwaliteitsniveau aangehouden. Over dit “niveau” worden soms prestaties afgesproken. Maar wat is conditiecijfer 3 nu eigenlijk? Is dit het onderhoudsniveau dat u wenst bij het gevelonderhoud? Kunt u deze prestaties als onderhoudsbedrijf wel waarmaken? Wat is de toegevoegde waarde van Risicogericht Inspecteren ten opzichte van de conditiemeting? Bureau Onderhoud beantwoordt tijdens de training Risicogericht Inspecteren deze en nog veel meer vragen.

Pasman Integraal Vastgoedonderhoud
“Om risico’s te voorkomen word je bewust gemaakt om verbindingen te controleren. Deze training helpt daarbij”
Gerard Maagdenlijn Integraal projectleider, Pasman Integraal Vastgoedonderhoud
REGEON

“Informatieve training vol enthousiasme gepresenteerd, praktijk-theorie sluit mooi aan.”
Jeroen Hendriks, REGEON

Meer ervaringen

Na deze training kunt u

> beter de risico’s en valkuilen onderkennen.
> een risicodossier opstellen.
> een meerjarenonderhoudsplanning en begroting beoordelen.
> beter inspelen op toekomstige wensen en klachten van huurders.
> een onderbouwd plan van aanpak opstellen.

Bestemd voor

> Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
> Schilders-  en onderhoudsbedrijven
> Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
> Zorg- en onderwijsinstellingen
> Producenten en leveranciers
> Adviesbureaus

Inschrijven training

BUREAU ONDERHOUD

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
0251 36 20 67
www.bureauonderhoud.nl
contact@bureauonderhoud.nl

Copyright – Bureau Onderhoud C.V.