Training Resultaatgericht Uitvoeren

Tijdens de training Resultaatgericht Uitvoeren zal aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden het hele uitvoeringsproces worden doorlopen.

De rol van opdrachtgevers en -nemers in het onderhoudsproces verandert, doordat steeds meer partijen naar een resultaatgerichte samenwerkingsvorm gaan. Opdrachtgevers stappen af van traditionele samenwerkingsvormen en nemen een regisserende rol aan. De rol van de opdrachtnemer wordt hierdoor belangrijker. Dagelijks toezicht vanuit de opdrachtgever verdwijnt voor een groot deel. De opdrachtnemer zal zelf op een goede wijze zijn processen moeten borgen en aantoonbaar moeten controleren om de afgesproken prestaties te halen.

Om resultaatgericht samen te werken moeten onderling goede afspraken worden gemaakt hoe processen tijdens de uitvoeringsfase beoordeeld en geborgd worden.

Inschrijven training

Voor een investering van € 395,- ontvangt u een intensieve dag training vol bruikbare kennis die u direct in praktijk kunt gebruiken. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en frisdranken. Na de training ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en de checklist voor de Procesmeting uitvoering.

Lindhout schilder - vastgoedonderhoud

“Een erg duidelijke wens naar de realiteit waar nog veel winst te behalen is.“
Jeroen van Dijk Voorman, Lindhout schilder – vastgoedonderhoud

Laurentius Wonen Breda

“Een spiegel voorgehouden door een enthousiaste trainer.”
Alex Huijben Projectleider vastgoed, Laurentius Wonen

Meer ervaringen

Na deze training kunt u

> het uitvoeringsproces verbeteren.
> de kritische prestatie-indicatoren tijdens de uitvoering herkennen.
> de kwaliteit beter beheersen door meer inzicht.
> de kwaliteit toetsen met een handige controlelijst.

Bestemd voor

> Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
> Schilders-  en onderhoudsbedrijven
> Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
> Zorg- en onderwijsinstellingen
> Producenten en leveranciers
> Adviesbureaus

Inschrijven training

BUREAU ONDERHOUD

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
0251 36 20 67
www.bureauonderhoud.nl
contact@bureauonderhoud.nl

Copyright – Bureau Onderhoud C.V.