Training Resultaatgericht Samenwerken

Resultaatgericht Samenwerken wordt door steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers omarmd. Het samenwerken in de praktijk en de veranderde rol van de opdrachtgever en de opdrachtnemer kent successen en teleurstellingen.

Tijdens de training worden ervaringen uit de dagelijkse praktijk met elkaar gedeeld, de verwachtingen van elkaar benoemd en de route afgestemd naar een succesvolle samenwerking.

De ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat er efficiënter, effectiever en slimmer met de beschikbare middelen bij gevelonderhoud moet worden omgegaan. Resultaatgericht samenwerken is een werkwijze die hieraan bijdraagt. De focus is meer gericht op het gewenste resultaat voor de langere termijn, dan op de laagste prijs op korte termijn.

Inschrijven training

Voor een investering van € 395,- ontvangt u een intensieve dag training vol bruikbare kennis die u direct in praktijk kunt gebruiken. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en frisdranken. Na de training ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Hendriks SGR

“Een boeiende opleidingsdag met veel passie gebracht.“
Wichert Spanjers, Hendriks SGR

Van Lochem Nederland

“Goede opdrachten gekoppeld aan de RGS theorie.”
Justin van Rijswijk Van Lochem Nederland

Meer ervaringen

Na deze training kunt u

> de rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer herkennen.
> de belangrijkste processtappen benoemen.
> de kritische prestatie-indicatoren optimaal inzetten.
> methoden toepassen waarmee je het samenwerken beoordeeld.

Bestemd voor

> Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
> Schilders-  en onderhoudsbedrijven
> Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
> Zorg- en onderwijsinstellingen
> Producenten en leveranciers
> Adviesbureaus

Inschrijven training

BUREAU ONDERHOUD

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
0251 36 20 67
www.bureauonderhoud.nl
contact@bureauonderhoud.nl

Copyright – Bureau Onderhoud C.V.