Training Resultaatgericht Samenwerken

Na deze training kun je:

  • de rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer herkennen.
  • de belangrijkste processtappen benoemen.
  • de kritische prestatie-indicatoren optimaal inzetten.
  • methoden toepassen waarmee je het samenwerken beoordeelt. 

Bestemd voor:

  • Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
  • Schilders-  en onderhoudsbedrijven
  • Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
  • Zorg- en onderwijsinstellingen
  • Producenten en leveranciers
  • Adviesbureaus

Geeft helder beeld over RGS

Goeie training met veel informatie. Geeft helder beeld over RGS.

Avatar for Matthijs Korbee, trainee duurzaamheid bij Bergopwaarts
Matthijs Korbee, trainee duurzaamheid bij Bergopwaarts

Zeer leuke training

Zeer leuke training, proactief met op zijn tijd een grap.

Avatar for Pieter Paul Antheunis, regio manager zuidwest nederland bij AkozoNobel - Sikkens
Pieter Paul Antheunis, regio manager zuidwest nederland bij AkozoNobel - Sikkens
Nieuwsbrief