Welke kit gebruiken voor glasafdichting?

Bureau Onderhoud streeft in haar advisering naar vermindering van schadelijke stoffen. Dit is beter voor mens en milieu. Een groep stoffen die wij zoveel mogelijk willen vermijden zijn zogenaamde CMR stoffen. Dit zijn kankerverwekkende (carcinogene), DNA verstorende (mutagene) en vruchtbaarheid verstorende (reproductie toxische) stoffen.

In een vergelijking tussen MS-polymeerkit, Siliconenkit en Polyurethaankit komt de MS-polymeerkit op dit gebied het beste uit de bus. Voor alle kitten geldt dat de kwaliteit moet voldoen aan de ISO 11600.

vergelijking kitten

BUREAU ONDERHOUD

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
0251 36 20 67
www.bureauonderhoud.nl
contact@bureauonderhoud.nl

Copyright – Bureau Onderhoud C.V.