Onze diensten

Bekijk hier onze diensten

“Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunt Bureau Onderhoud professionals in vastgoedbeheer en -onderhoud met advies en training.
Het deskundige, enthousiaste team van Bureau Onderhoud helpt op ludieke wijze bij het verlagen van de kosten, het verhogen van de kwaliteit en de beheersing van risico’s. Een opvallend kenmerk van Bureau Onderhoud is dat duurzaamheid volledig is geïntegreerd in de advisering en ondersteuning, zowel op verzoek als proactief.”

Bureau Onderhoud kiest net als woningcorporaties en vastgoedbedrijven voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS), dé standaard bij onderhouden, renoveren en verbeteren van bestaand vastgoed. Zo adviseren we over meetbare en stuurbare prestaties en ondersteunen we processen die leiden tot méér en betere resultaten.

De ervaren auditors van Bureau Onderhoud voeren controles uit om de kwaliteit van de Resultaatgerichte Samenwerking en de bedrijfsprocessen te toetsen. Een audit is een krachtig instrument om te bepalen of de gang van zaken binnen de samenwerking overeenkomt met de normen, waarden en doelen die zijn afgesproken. Het belangrijkste doel van de audit is om het verbeterpotentieel binnen de samenwerking te identificeren en de verbetercultuur te stimuleren!

Woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. In toenemende mate helpt Bureau Onderhoud met onafhankelijke advies om woningen te verduurzamen en duurzaam te onderhouden. Door het continu monitoren van de resultaten wordt belangrijke informatie verzameld om de doelen in de toekomst nog efficiënter te bereiken.

Bureau Onderhoud geeft trainingen, advies en ondersteuning aan professionals in het beheer en gevelonderhoud van vastgoed. De landelijke RGS-trainingen kennen een vast programma en worden tweemaal per jaar georganiseerd:

  • Resultaatgericht Samenwerken
  • Risicogericht Inspecteren
  • Resultaatgericht Planvormen
  • Resultaatgericht Uitvoeren

Daarnaast organiseert Bureau Onderhoud ook regelmatig maatwerktrainingen. Bijvoorbeeld een praktijktraining “in één keer goed” voor vaklieden of “van inspectieopname naar onderhoudsplan” voor planvoorbereiders.

Kortom, Bureau Onderhoud biedt een breed scala aan diensten aan die allemaal gericht zijn op meer klanttevredenheid, maar ook minder faalkosten door beheersing van risico’s en lagere indirecte kosten door grip op het proces.

Krijg snel inzicht in de conditie van uw complexen

Een conditiescan maakt uw keuze eenvoudiger. Welke complexen moeten er direct onderhouden worden en welke complexen kunnen worden doorgeschoven?

Geef uw meerjarenplanning en -begroting een goede onderbouwing

U krijgt een gedegen inzicht in de conditie en de risico’s van de complexen en een plan van aanpak als basis voor een bestek of resultaatgerichte overeenkomst.

Laat de oorzaak en omvang van schade onafhankelijk vaststellen

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar schade aan verflagen, hout, beton, metaal, metselwerk en pleisterwerk. Aanvullend kunnen wij een gedetailleerde begroting opstellen voor het herstellen van de schade.

Verbeter uw processen

We hebben het proces van resultaatgericht samenwerken in 6 stappen uitgewerkt. Borg op een eenvoudige wijze uw processen zodat uw (keten) partners bij de les blijven. Procesoptimalisatie bespaart geld.

Kwaliteitstoetsing

Is de ingekochte kwaliteit volgens afspraak geleverd? Bij alle vormen van samenwerken traditioneel, prestatiegericht of resultaatgericht, is het gewenst om (steekproefsgewijs) de kwaliteit van het product onafhankelijk te laten toetsen. Deze audits geven inzicht in de prestaties van de bedrijven en de mogelijkheid tot verbeteren.

Krijg de kwaliteit die is overeengekomen

Er zijn vier prestatiemetingen: uitvoering, oplevering, periodiek en een eindmeting. Verhoog en borg de kwaliteit van uw bezit.

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Volg een intensieve dagtraining van Bureau Onderhoud. De kosten bedragen € 395 inclusief lunch en certificaat.

Geef uw team een stevig fundament

Ideaal is een training op maat. Onze trainers hebben een 2e graads les bevoegdheid en zijn gepokt en gemazeld in het vakgebied. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Kom naar de korte bijeenkomsten over actuele onderwerpen zoals duurzaam onderhoud, innovaties, inkopen, vastgoedrekenen, conditiemetingen etc.

Benchmark uw eenheidsprijzen

Wanneer is uw eenheidsprijzenboek voor het laatst onafhankelijk getoetst? Door het jaarlijks indexeren van de prijzen kan het prijsniveau uit de pas gaan lopen. Een toetsing van de eenheidsprijzen geeft uw inzicht in uw prijsniveau ten opzichte van de huidige marktsituatie.

Nieuwsbrief